Miejski Ośrodek Kultury
Mszana Dolna
Sponsorzy

Chór MOK Mszana Dolna powstał w październiku 2007 roku. Podopiecznymi chóru były dzieci i młodzież, które poprzez rozwijanie pasji muzycznej uczyły się systematyczności, odpowiedzialności, a także współdziałania w zespole. Swoją działalnością chór promował również nasz region. Mali artyści uczyli utworów klasycznych, piosenek i utworów - również ludowych - dzięki czemu zachowane ostaję nasze wspólne dziedzictwo. Uświetniają swoim śpiewem różne uroczystości w mieście i nie tylko. Od momentu założenia zespół prowadził Piotr Matusiewicz.Od września 2013r. obowiązki prowadzenia chóru przejęła Kinga Skałka, niestety chór przesła istnieć, ze względu na małą frekwencje uczestników. We wrześniu 2014r. powstał pomysł przekształcenia chóru w chór gospel.

Created by InternetSystem
Kino
Muzyka

Taniec

Ceramika

Śpiew

Teatr

Biegi

Kino

Zobacz Więcej
printFrom: http://www.mok.internetsystem.pl/index.php?id=3535