Miejski Ośrodek Kultury
Mszana Dolna
Sponsorzy
REGULAMIN
Mistrzostw Polski Południowej PTT i FTS w 10 tańcach

1.    Mistrzostwa Polski Południowej PTT i FTS w 10 Tańcach, zwane dalej „Mistrzostwami”, są cyklicznym turniejem, rozgrywanym 1 raz w roku.
2.   Organizacja Mistrzostw polski Południowej w 10-ciu Tańcach ma za zadanie promować pary tańczące dwa style taneczne.
3.   Uczestnicy – reprezentacje taneczne okręgów:
·    - dolnośląskiego
·    - małopolskiego
·    - opolskiego
·    - podkarpackiego
·    - śląskiego
·    - świętokrzyskiego
4.   Kategorie taneczne Mistrzostw:
·         Juniorzy młodsi      (12-13 lat) – kombinacja 10 tańców
·         Juniorzy starsi         (14-15 lat) – kombinacja 10 tańców
·         Młodzież     (16-18 lat) – kombinacja 10 tańców
·         Dorośli        (pow. 15 lat)– kombinacja 10 tańców
·         Seniorzy - w kategorii OPEN, nie ujmuje się w punktacji drużynowej (okręgowej)
5.      Organizatorzy zapewniają:
Nagrody finansowe dla kategorii:
·         MPP w 10-ciu Tańcach – dorośli pow 15 lat
                 I miejsce – 500 zł
                 II miejsce – 400 zł
                 III miejsce – 200 zł
                 IV, V i VI miejsce – 100 zł
·         MPP w 10-ciu Tańcach młodzież (16-18 lat)
                 I miejsce – 500 zł
                 II miejsce – 400 zł
                 III miejsce – 200 zł
- medale lub puchary dla pierwszych trzech par finałowych ,
- atrakcyjne nagrody rzeczowe dla par finałowych,
- bufet,
- obsługę medyczną,
 
7.   Sposób przeprowadzenia rywalizacji określają przepisy PTT.

8.   Tytuły i punktacje
8.1. Zwycięska para w kategorii dorosłych otrzymuje tytuł Mistrza Polski Południowej PTT i FTS w 10 Tańcach.
8.2. Zwycięskie pary w pozostałych kategoriach otrzymują tytuł Mistrza Polski Południowej PTT i FTS w 10 Tańcach w kategorii.
8.3. Pary zajmujące II i III miejsce otrzymują odpowiednio tytuły I i II Wicemistrza.
8.4. Prowadzona jest punktacja okręgowa, do wyniku zalicza się lokatę najlepszej pary w każdej konkurencji, która została rozegrana. Łączny wynik decyduje o przyznaniu okręgowi tytułu Mistrza Polski Południowej PTT i FTS.
8.5. Prowadzona jest punktacja długofalowa. Do wyniku zalicza się wszystkie lokaty par reprezentacji okręgów, w okresie pełnego cyklu Mistrzostw, tj: 6 lat. Zwycięski okręg otrzymuje specjalne wyróżnienie.
9.   Reprezentacja okręgu
 
9.1. Na reprezentację okręgu składa się do 8 par w każdej kategorii.
9.2. Sposób wyłonienia reprezentacji jest wewnętrzną sprawą każdego okręgu.

10. Warunki uczestnictwa:
- rejestracja TYLKO  e-mail: st.prestige@gmail.com 
     lub telefonicznie : Paweł Szczęśniak 501 420 145
                 do dnia 10.12.2009 r.
- wykupienie akredytacji 50 zł w kombinacji 10 tańców od osoby
 
11.      Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej został  zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Małopolskiego.
12.   Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Mistrzostw w konsultacji z pozostałymi Zarządami Okręgów.
Created by InternetSystem
Kino
Muzyka

Taniec

Ceramika

Śpiew

Teatr

Biegi

Kino

Zobacz Więcej
printFrom: http://www.mok.internetsystem.pl/index.php?id=161