Miejski Ośrodek Kultury
Mszana Dolna
Sponsorzy
Regulamin
IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
"O Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna "
 
1.      Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej
Szkoła Tańca PRESTIGE Paweł Szczęśniak
KTT Prestige MOK Mszana Dolna

2.      Termin i miejsce Turniejuów
12-13 grudnia 2009
Sala Sportowa Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
Mszana Dolna ul. Starowiejska 4
 
3.      Uczestnicy:
·         Dzieci młodsze        (8-9 lat)         E
·         Dzieci starsze          (10-11 lat)       E, D
·         Juniorzy młodsi        (12-13 lat)       E, D, C
·         Juniorzy starsi          (14-15 lat)       E, D, C, B
·         Dorośli                      (pow. 15 lat)    E, D, C, B, A
 
4.    Charakter Turniejów:
- indywidualny w klasach E, D, C, B i A
- punktowy
- w stylach w klasach C, B i A – we wszystkich kategoriach wiekowych
     
5.      Organizatorzy zapewniają:
Nagrody finansowe dla kategorii:
·         Dorośli pow 15 lat klasa A (za każdy styl)
                 I miejsce – 500 zł
                 II miejsce – 400 zł
                 III miejsce – 200 zł
 
- medale lub puchary dla pierwszych trzech par finałowych ,
- atrakcyjne nagrody rzeczowe dla par finałowych
- bufet,
- obsługę medyczną,
 
6.       Warunki uczestnictwa:
- rejestracja TYLKO on-line : www.turniej.prestige-taniec.pl do dnia 10.12.2009 r.
-                                 Dodatkowe informacje: Paweł Szczęśniak 501 420 145
                                e-mail: st.prestige@gmail.com
 
                             -  Wykupienie akredytacji w cenie:
                              30 zł / os - w kombinacji
                              20 zł /os/ styl - w stylach

7.      Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej został  zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Małopolskiego.
8.      Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami PTT.
9. Wymiary parkietu 14 x 20 m.
10. Wszelkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.


Kierownik Turnieju                                              Kierownik Organizacyjny
Paweł Szczęśniak                                              Piotr Armatys                             
Created by InternetSystem
Kino
Muzyka

Taniec

Ceramika

Śpiew

Teatr

Biegi

Kino

Zobacz Więcej
printFrom: http://www.mok.internetsystem.pl/index.php?id=151